13 Şubat 2017
Betonsa_1920x1080-3

Yolbeton Nedir?

Bir önceki yazımızda beton yollar ve asfalt yollara karşı üstünlükleri hakkında bilgi vermiştik. (Henüz okumamış olanlar yazıyı buradan inceleyebilirler.) Yolbeton ise beton ve asfalt yolların artılarını tek bünyede toplayan bir beton yol ürünüdür. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) adı verilen özel bir teknikle üretilen Yolbeton, bünyesinde pek çok artıyı barındırmaktadır. Yolbeton pek çok yol inşası için hızlı ve ekonomik bir biçimde uygulanabilir. Uygulanma biçimi asfalt yollara benzemektedir. Geleneksel beton malzemeleri kullanılarak asfalt yol ekipmanları ile inşa edilirler. Kısaca anlatmak gerekirse; Yolbeton’un yapımında özel olarak hazırlanan beton karışımı asfalt döküm makinesi ile altyapısı hazırlanan yol yüzeyine dökülür ve çelik tamburlu silindirlerle sıkıştırılarak son halini alması sağlanır. Yolbeton asfalt ve geleneksel  beton yollar ile kıyaslandığında maliyet bakımından daha ekonomiktir. Diğer yandan ise dayanıklılık ve mukavemet yönünden daha güçlüdür. Hızlı uygulanması ve onarım gerektirmeyen yapısı sebebiyle iş gücü ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar. Yolbeton diğer diğer beton yol uygulamalarında olduğu gibi yolda oluşacak tekerlek izini önler ve bundan kaynaklı zararları minimuma indirir. Derz aralıkları daha az olduğu için yapım maliyetinin azalmasına katkı sağlar. Açık renkli olması sebebiyle otopark ve kapalı alanlar için aydınlatma maliyetini azaltır. Ağır yükler ve yüksek trafik hacimlerine karşı dayanıklı olarak üretilebilir. Soğuk iklimlerde yol uygulaması olarak güvenle kullanılabilir. Ülkemizde yeni […]
10 Şubat 2017
Betonsa_1920x1080-1

Beton Yol Nedir?

Beton yollar tıpkı asfalt yollar gibi şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullanılır. Temel farkları ise yapımlarında ham madde olarak çimento kullanılmalarıdır. İlk beton yol sanıldığının aksine 100 yılı geçkin bir yaşa sahiptir. ABD’li mucit George Bartholomew‘in Ohio şehrindeki  mahkeme binasının önüne yaptığı beton yol 1891 yılında dünyanın ilk beton yolu unvanını elde etti. ABD’de ve Avrupa’da bu tarihten beri pek çok beton yol uygulaması yapılmıştır. Ülkemizde ise beton yol uygulamaları az sayıdaki bazı kent içi ve köy yolu çalışmaları dışında bugüne kadar ciddi şekilde değerlendirilmedi. Çimento üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ve yük taşımacılığının %92’sinin kara yolları ile yapıldığı ülkemizde beton yol uygulamalarının hızlandırılması pek çok faydayı beraberinde getirecektir. Beton yolların geleneksel asfalt yollara karşı bir çok avantajı vardır. Bunların en önemlisi beton yolların uzun ömüre ve yüksek dayanım gücüne sahip olmasıdır. Binaların yapımına dikkat ederseniz, yatay düzlemde belirli bir alanın yükünü taşıyarak kolonlar arasında dağıtan kirişlerin bulunduğunu göreceksiniz. Beton yollar tıpkı geniş yüzeyli bir kiriş gibi hareket ederek üzerlerine binen yükü altlarındaki zemine eşit olarak dağıtır. Böylelikle asfalt yola göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı elde edilmiş olur. Çökme ve dalgalanmalar yaşanmaz. Beton yolların ilk yapım maliyeti asfalt yollara göre daha düşüktür. […]
5 Ocak 2017
3-4

Drabeton Nedir?

İnşaatlarda betonun içine neden çelik çubuklar konulur hiç düşündünüz mü? Beton ilk icat edildiği yıllarda içinde çelik olmadan kullanılıyordu. Bu kullanım biçimine donatısız beton adı verilir. Beton bu haliyle  basınç dayanımı yüksek bir madde olmasına rağmen, çekmeye karşı sahip olduğu direnç düşüktür.  Bu yüzden ilerleyen zamanda içine çelik ilave edilerek çekme dayanımı daha güçlü hale getirilmesi fikri doğdu. 1848 yılında bunu ilk uygulayansa Fransız mucit Joseph – Louis Lambot’dur. Lambot bu buluşuyla modern betonarme yapıların önünü açmıştır. İçinde çelik bulunduran bu beton tipine donatılı beton ya da diğer ismiyle betonarme adı verilir. Donatılı beton yapılırken önce çelik donatılar birbirine bağlanarak iç iskelet hazırlanır, sonra dışına kalıplar yerleştirilir ve hazırlanan beton harcı bu kalıplara dökülür. Beton sertleştikten sonra dışındaki kalıp çıkarılır ve donatılı beton hazırlanmış olur. Donatılı betonda, beton daha çok yapının basınç yükünü karşılarken, çelik de daha çok çekme gerilmelerini karşılar. Böylelikle birlikte dayanım gücü çok daha yüksek bir malzeme elde edilmiş olur. Betonsa’nın geliştirdiği Drabeton ürünü ise 150 yılı aşkın bir geçmişi olan donatılı beton teknolojisini bir üst boyuta taşımaktadır. Drabeton çelik tel donatılı bir beton ürünüdür. Adından anlaşılacağı gibi içeriğinde çelik çubuklar yerine Dramix adı verilen özel olarak üretilmiş çelik teller bulundurulmaktadır. Bu tellerin en büyük özelliği ise çekme dayanımının […]
16 Kasım 2016
betonda_farkindalik_banner1

100+ Beton Nedir?

Beton dayanım gücüne göre sınıflara ayrılır. Az katlı binalarda daha düşük dayanım sınıfında beton kullanılırken, kat sayısı arttıkça ya da yapı büyüdükçe daha yüksek dayanım gücüne sahip beton çeşitleri kullanılır. Bununla birlikte inşa edilen binaların servis ömürleri de artar. Bir konutun yaklaşık 50 yıllık bir kullanım ömrü varken, yüksek dayanım gücüne sahip özel beton ürünleriyle inşa edilen bir köprü, viyadük ya da barajın 100 yıldan daha uzun bir servis ömrü vardır. Bu durum konutların bir süre sonra yıkılıp tekrar inşa edilmek suretiyle yenilenmesi ama köprü ya da baraj benzeri büyük yapıların çok daha uzun süre hizmet veriyor olmalarından anlaşılabilir. Betonsa’nın ürettiği 100+ Beton tam da bu ihtiyaca yönelik üretilen inovatif bir üründür. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapımında da kullanılan 100+ Beton, uygulanacağı projeye özel olarak üretildiği için pek çok önemli özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Deniz kaynaklı klor iyonlarının yapıya zarar vermesini engelleyerek yapının ömrünü uzatır. İstenilen yüksekliğe pompalanabildiği için köprü gibi yüksek yapıların inşasına uygundur. Üretim sürecinde kullanılan çevreci yöntemler sayesinde çimento üretimi için kullanılan yakıt ve enerji miktarı azalmış, doğal kaynakların ömrünün uzamasına katkıda bulunulmuş ve işlem sonrası ortaya çıkan endüstriyel atıkların azlığı sebebiyle çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir. 100+ Beton uzun servis ömrü ile bakım gerektirmeyerek yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlar.
24 Ağustos 2016
1920x1080-beton

Viskobeton Nedir?

Viskobeton, geleneksel betona göre birçok üstünlüğe sahip olan kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür. Yüksek sağlamlık istenilen projeler ve bütün güçlendirme projeleri için ideal bir ürün olan Viskobeton, akıcılığına rağmen ayrışmadan ve sıkıştırmaya gerek kalmadan kolayca yayılabilen, donatıların arasından hızla geçebilen boşluksuz bir yapı elde edilmesini sağlayan özel bir betondur. Peki bizi geleneksel betonu geliştirmeye iten şey nedir? Beton her şeyden önce teknolojik bir üründür. Beton üretimi uzun ar-ge süreçleri ve sonrasında yapılan titiz mühendislik çalışmaları ile gerçekleşir. Ancak, betonun işlevini tam ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi için en az üretim süreci kadar önemli bir başka nokta daha vardır ki; o da betonun sahadaki uygulanma işlemidir. Beton ısısının korunması, uygun hava koşulları altında uygulanması ve kurumaya bırakılması en az betonun üretim işlemleri kadar önem taşımaktadır. Ama betonun şantiyede uygulanması sürecinde belki de en önemli nokta taze haldeki betonun kalıplara dökülmesi ve yerleştirilmesi işlemidir. Geleneksel betonun kalıplara dökülmesi işleminde betonla birlikte bir miktar hava da karışıma dahil olur. Bu hava karışımdan çıkarılmazsa betonun durabilitesini önemli ölçüde düşürür, yani binanın sağlamlığı azalır. Bu yüzdendir ki vibratör adı verilen özel makinelerle kalıplara dökülen taze beton içinde titreşim yaratılır ve betonun kalıba daha iyi yerleşmesi ve içindeki havayı serbest bırakması sağlanır. Bu süreç şantiye ortamında hem […]